سرویس تحلیل و ارزیابی

در حال حاضر، آیلتس ­سمپلز سرویس تحصیح و فیدبک مهارت نگارش را ارائه می ­دهد. در آینده نزدیک، سرویس تصحیح و فیدبک مهارت گفتاری و مکالمه نیز راه ­اندازی خواهد شد.
سرویس تصحیح مهارت نگارش تنها برای آن دسته از داوطلبانی قابل ارائه است که دوره کارگاه مهارت نگارش آیلتس­ سمپلز را گذرانده باشند. به عبارت دیگر، پیشنیاز استفاده از این سرویس، دوره کارگاه مهارت نگارش است چرا که در صورت عدم آشنایی داوطلب با خط مشی تیم آموزشی این مجموعه، از کیفیت سرویس تصحیح و فیدبک کاسته خواهد شد.

ساز و کار

در یک گروه مجازی با پنج عضو، متقاضیان طی یک بازه یک ماهه بصورت هفتگی پاسخ­های خود را به دو تمرین Task 2 و یک تمرین  Task 1 ارسال می­نمایند. (مجموعا ۱۲ تمرین طی یک دوره یک ماهه برای هر عضو)
زبان ­آموزان برای هر تمرین یک هفته فرصت ارسال خواهند داشت و پس از ارسال در کمترین بازه زمانی فیدبک تحلیلی و تصحیح اشتباهات بر مبنای معیارهای چهارگانه مهارت نگارش همراه با نمره تخمینی دریافت خواهند نمود.
مزیت این روش، دسترسی به تحلیل و تصحیحات ارائه شده برای دیگر اعضای گروه است که به اجتناب از اشتباهات رایج کمک می­کند.

تماس با ما

  • تهران، خیابان بهشتی(عباس‌آباد)، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی‌نیا، پلاک ۹ طبقه سوم
  • ۰۹۳۷۱۱۲۱۰۶۵ (تماس در واتساپ یا تلگرام)
  • info@ieltssample.com

Design © Mizbannet Team. All rights reserved