دوره فاندیشن ۱

این دوره مخصوص افراد با توانمندی پیش ­متوسطه بوده و جهت آماده ­سازی آنها برای سطوح بالاتر طراحی شده ­است که طی بازه زمانی ۶ تا ۹ ماه قصد شرکت در آزمون را دارند.

مواردی که در این دوره مرور و بطور مستمر تمرین می­شود:

مهارت گفتارمهارت شنیداریمهارت نگارشمهارت خواندن واژگانساختارهای زبانی
افزایش اعتماد به نفس در مهارت صحبت کردندرک مفاهیم اصلی در مهارت شنیداریجمله نویسی مقدماتیتلاش در جهت درک ایده اصلی هر پاراگراف و جهت گیری نویسندهبکارگیری رایج ترین ترکیبات با استفاده از افعال پرکاربرد انگلیسیآموزش و تمرین مولفه­ های بنیادین جمله که نقطه ضعف اصلی زبان ­آموزان در سطوح بالاتر می­باشد: ترکیبات اسم-اسم، صفت-اسم و فعل-قید
تمرکز مهارت گفتاری بر روی موضوعات اولیه و بنیادین و تجربیات گذشته ( سطح پیش متوسطه)فزایش سرعت فهم اعداد پاراگراف نویسی در مهارت نگارش (سطح پیش متوسطه)معرفی مفهوم پارافریز (paraphrase) در مهارت خواندنارائه واژگان مورد نیاز در توصیف موضوعات بسیار رایجاصلی ترین ابزار و ساختارهای مورد نیاز جهت ساخت جملات با مفهوم و کاربردی در انگلیسی طبیعی
پیاده سازی آموزش های ساختارهای زبانی و واژگان در مهارت گفتارتمرینات مرتبط با نوشتن spelling اسامی در مهارت شنیداریاستفاده از اتصال دهنده ها در سطح مقدماتیجستجوی اطلاعات خاص در متون (سطح مقدماتی)معرفی و بکارگیری افعال دو کلمه ای پرکاربرد در سطح پیش-متوسطهقالب ها و الگوهای جمله سازی
پیاده سازی آموزش های ساختارهای زبانی در مهارت نوشتاردرک ضمایر اشاره در مهارت خواندن (سطح پیش متوسطه)بکارگیری صحیح حرف تعریف
زمان ها و افعال بی قاعده ( در سطح پیش متوسطه و متوسطه)
ساختمان جملات معلوم و مجهول در زمان های مختلف و کاربرد صحیح
relative clause حرکت به سمت ارائه اطلاعات بیشتر در یک جمله با استفاده از

دوره فاندیشن ۲

این دوره مخصوص افراد با توانمندی متوسطه بوده و جهت آماده­ سازی آنها برای سطوح بالاتر طراحی شده ­است که طی بازه زمانی تا ۶ ماه قصد شرکت در آزمون را دارند. این دوره تکمیل کننده مباحث دوره فاندیشن ۱ می ­باشد.

مواردی که در این دوره مرور و بطور مستمر تمرین می­شود:

مهارت گفتارمهارت شنیداریمهارت نگارشمهارت خواندنواژگانساختارهای زبانی
افزایش اعتماد به نفس داوطلبین در مهارت گفتاردرک مفاهیم اصلی و فرعی در مهارت شنیداریجمله نویسی و ایجاد تنوع در الگوها (مقدماتی)معرفی پیشوندها و پسوندهای مهم جهت کمک به حدس معانی در سطح متوسطهبکارگیری رایج-ترین ترکیبات با استفاده از افعال پرکاربرد انگلیسی (متوسطه)آموزش و تمرین مولفه های بنیادین جمله که نقطه ضعف اصلی زبان آموزان در سطوح بالاتر می باشد: ترکیبات اسم-اسم، صفت-اسم و فعل-قید (سطح متوسطه)
تمرکز مهارت گفتاری بر روی موضوعات اولیه و بنیادین و تجربیات گذشته (سطح متوسطه)وشتن جملات در تمرینات شنیداری (مقدماتی)استفاده مقدماتی از ابزار اتصال-دهنده و انسجام-دهندهتلاش در جهت درک ایده اصلی هر پاراگراف و جهت گیری نویسندهمعرفی و بکارگیری افعال دو کلمه ای پرکاربرد در سطح متوسطهقالب ها و الگوهای جمله سازی (سطح متوسطه)
تکنیک های تولید جزئیات هنگام صحبت کردناستفاده از تمرینات شنیداری جهت ارتقا کیفیت تلفظ لغات و جملاتنوشتن جملات بر اساس واقعایات و جملات بر اساس نظراتاستفاده گسترده تر از مفهوم پارافریز (paraphrase) در مهارت خواندنارائه صفات و قیود کاربردی در سطحی گسترده تربکارگیری صحیح حرف تعریف (سطح متوسطه)
ایجاد خودآگاهی هنگام صحبت کردنجستجوی جزییات در مکالماتپاراگراف نویسی در مهارت نگارش (سطح متوسطه)درک ضمایر اشاره در مهارت خواندن (سطح -متوسطه)استفاده مقدماتی از زبان اصطلاحیتسلط بر زمان های (قابل بکارگیری درآزمون) و افعال بی قاعده (سطح متوسطه و بالاتر)
تمرین بر استرس در واژه ها و استرس در جملاتآشنایی با ابزار اتصال دهنده و ارتباط دهنده جملات در نوشتاردرک نظر نویسنده در هر پاراگراف Use of pronounsساختمان جملات معلوم و مجهول در زمان های مختلف و کاربرد در نوشتار و گفتار (سطح متوسطه)
تمرین مقدماتی بر روی آوا (intonation)استفاده از relative clause ها در سطح گسترده تر
تسلط براسمهای قابل شمارش و غیرقابل شمارش و تمرکز بر رفع اشتباهات پرتکرار
تسلط بر مبحث صفات مقایسه ای و الگوهای متنوع آنها

جمله نویسی

 • دوره ۱۶ ساعته جمله نویسی برای زبان اموزانی که در نوشتن جملات صحیح، روان و طبیعی مشکل دارند. (علی رغم مطالعه وسیع کتاب ها نوشته شده برای واژگان و گرامر)

GrammarVocabularyWriting

اموزش اصولی و کاربردی:

آموزش اصولی و کاربردی:

جمله نویسی با تمرکز بر اصول نگارش ساده و طبیعی بجای نوشتن جملات طولانی، نامنوس و مملو از واژگان نامناسب
زمان های پرکاربردلغات های پرکاربرد در نگارشکمک به زبان آموزان در درک این واقعیت که یک نگارش ساده و پیوسته خیلی بهتر از یک نگارش بیش از حد سخت و پیچیده است که از رساندن مفاهیم اصلی به خواننده جلوگیری میکند
مطابقت فعل و فاعلاستایل نوشتار کمک کردن به زبان آموزان در جهت از بین بردن هرچه بیشتر اشتباهات لغوی-گرامری و همینطور تربیت زبان آموزان برای روان نویسی
ساختار مجهولکالوکیشن ها
ساختار تفضیلیتفاوت های ریز معنایی
جمله واره های قیدی
(adverbial clauses)
حروف اضافه
جمله واره های اسمی
(noun clauses)
شکل گیری کلمات
جمله واره های توصیفی
(adjectival clauses)
جملات ترکیبی
(compound)
لغات ربط
جملات شرطی
افعال مدال

اسپیکینگ

طی یک کارگاه ۲۴ ساعته در دوره اسپیکینگ ۱، تمامی زیرمهارتهای زبان ­آموزان با هدف رسید به بنداسکور ۷ و بالاتر ارتقا می­یابد.

در کارگاه ۱۶ ساعته اسپیکینگ ۲ که مکملی برای اسپیکینگ ۱ است، جزوات تمرینات بیشتر حول بازه گسترده ­تری از موضوعات رایج در آزمون ارائه می­گردد.

Speaking 2 Speaking 1

تمامی موارد مربوط به دوره Speaking 1

همراه با یک جلسه شبیه ­سازی آزمون رایگان در طی یک هفته مانده به روز آزمون اصلی دانشجو
تمرین فعالسازی اصطلاحات مربوط به موضوعات خاص­تر همچون

ارائه جزوات حاوی واژه ­های مرتبط با موضوعات اساسی، collocation و idiom و phrasal verbs در داخل مثالهای کاربردی، همراه  با فایل ­های صوتی ضبط شده استاد جهت تمرین شنیداری تلفظ و ریتم جملات جزوه و صرفه جویی در زمان دانشجو در استفاده از دیکشنری

books, newspapers and magazines,  films, TV, the media, animals and the wildlife, nature and the environment, weather and climate, clothes and fashion, money and shopping, sleep

کار بر روی موضوعات اساسی همچون:
 Work, Education, Likes, Dislikes, Travel, Plans, Food, Sports, Games, Health, Feelings, Home, Hometown, City Life,  Places, People and Character, Objects, Situations, Festivals and Parties و...
 همراه با تمرین فعالسازی اصطلاحات فراگرفته شده برای سوالات و دیگر موضوعات متفاوت

ارائه طبقه ­بندی اساسی مربوط به موضوعات قسمت دوم آزمون همراه با جزوات کامل حاوی اصطلاحات قابل بکارگیری و مناسب برای تمامی موضوعات به همراه فایل صوتی ضبط شده استاد
تمرین نحوه تعامل با ممتحن در روز آزمون

ارائه سناریوهای فکری ثابت همراه با ساختارهای گرامری مورد نیاز در سازمان ­دهی کردن پاسخ به  Cue Card در قسمت دوم آزمون

اصلاح و تمرین ریتم و تلفظ، تاکید بر رعایت استرس صحیح لغات و وجود استرس جملات
ارائه روش ایده پردازی در مواجه با دشوارترین سوالات بحث در قسمت سوم آزمون همراه با بررسی تمامی انواع سوالات در این بخش

پاسخ دانشجویان به تعدادی سوال قسمت اول و سوم آزمون، و دو لکچر 2 دقیقه ­ای برای دو cue card در هر جلسه و دریافت فیدبک از سوی استاد که شامل تصحیح اشتباهات و ارائه جایگزین­های بهتر و طبیعی­تر

ارسال تمرینات بصورت فایلهای صوتی از سوی دانشجویان در طی هفته برای موضوعات کار شده و دریافت فیدبک و تصحیح از سوی استاد بصورت پیام صوتی (مجموعاً 50 فایل صوتی در طول دوره برای هر نفر)
همراه با یک جلسه شبیه ­سازی آزمون رایگان در طی یک هفته مانده به روز آزمون اصلی دانشجو

رایتینگ

 •  کارگاه ۲۴ ساعته تخصصی رایتینگ برای زبان اموزانی که به دنبال گرفتن نمره ۷ یا بالاتر در ازمون ایلتس می باشند.

Task 2Task 1
شرح کامل معیارهای نمره دهیآموزش ساختار نامه نگاری
آموزش روش صحیح ایده پردازیارائه جملات کاربردی در نامه نگاری
برین استورم حداقل 20 موضوع رایتینگ تسک 2General Training ارائه فایل سمپل های نامه مربوط به آزمون
ارائه فایل ایده پردازی آموزش ساختار تسک ۱ اکادمیک
ارائه فایل لغات و اصطلاحات Less common کاربردی در رایتینگآموزش لغات کاربردی مربوط به تسک ۱ اکادمیک
Essay آموزش دقیق و گام به گام ساختار Line graph آموزش
تمرین هدفمند در طول کلاسPie chart آموزش
آموزش ساختارهای گرامری پیشرفته همراه با نحوه پیاده سازی صحیحTable آموزش
Bar chart آموزش
آموزش حالت های ترکیبی در تسک 1
آموزش واژگان مربوط به گراف ها
آموزش دیاگرام ها
آموزش مپ ها

READING - LISTENING

 • در یک دوره فشرده ۲۴ ساعته، تمامی مهارت های مورد نیاز جهت بهبود عملکرد در بخش ریدینگ و لیسینینگ آزمون ارائه می­گردد.

ReadingListening
تکنیکهای استفاده صحیح از چشم در مواجه با متون به منظور افزایش سرعت عمل در یافتن مفاهیم/عبارات و افزایش حجم جملات خوانده شده و درک شده در هر نگاهارائه روشهای افزایش قدرت مهارت شنیداری همراه با تمرینات منظم
ارائه ساختارهای راهنما که به درک متن و لغات جدید و نا آشنا موثرندارائه استراتژی و نکات کلی و جزئی برای هر 4 قسمت آزمون و بررسی تیپ¬های مختلف سوالات بصورت جداگانه
ارائه ساختارهای سطح متوسطه تا پیشرفته که در درک متون سخت تاثیرگذارندکار بر روی مهارت شنیداری در قسمت اعداد ساده و پیچیده
تاکید و تمرین بر واژه¬های مختلف کابردی در "ارجاع دادن" در متون پیچیدهبررسی کلمات با تلفظ مشابه، لغات پرتکرار با تلفظ امریکایی و بریتانیایی، افعال تعیین کننده پاسخ در حالت مثبت و منفی
روش¬های مختلف حدس واژه¬های ناآشنایی که درک آنها در پاسخ به سوال ضروری استارائه برنامه تمرینی مطالعاتی روزانه مهارت شنیداری در طی مدت دوره و نیز پس از اتمام دوره تا روز آزمون داوطلب
ارائه تمامی واژه¬های پرتکرار، جمع¬آوری شده از کتاب-های آیلتس کمبریج 1 تا 14 توسط استاد، همراه با فایل صوتی ضبط شده استاد در توضیح معانی مختلف و مفاهیم واژه¬های پرتکرار و کابردهای دیگر، به جهت جلوگیری از اتلاف زمان زبان¬آموز در چک کردن معانی در دیکشنری
نمونه سوالات استاندارد طبقه بندی شده از تمامی انواع مختلف سوالات مهارت ریدینگ در آزمون جنرال و آکادمیک در فصول جداگانه از جزوه، همراه با ارائه روشهای جداگانه جهت مواجه با هر تیپ سوال، نکات اساسی و جزئی، زمانبندی و استراتژی حل و اختصاص زمان به رفع اشکال
کار بر روی متون منتخب از کتابهای کمبریج همراه با تحلیل پاسخ

ارائه روشهای تولید و تشخیص paraphrase ها و جمع آوری آنها در متون منتخب

تمرین بر روی متون مختلف با سوالات TRUE/FALSE ، GIVEN/NOT GIVEN و FALSE/NOT GIVEN جهت ایجاد تسلط در داوطلبین

انجام تمرینات منظم هفتگی و رفع اشکال
ارائه برنامه تمرینی مطالعاتی روزانه مهارت خواندن در طی مدت دوره و نیز پس از اتمام دوره تا روز آزمون داوطلب

آفلاین

 • دوره­ های آفلاین مناسب زبان­ آموزانی است که بنا بدلایلی قادر به شرکت در دوره­های آنلاین یا حضوری نیستند. بطور مشخص افرادی که از لحاظ زمانی بشدت در مضیقه هستند و تاریخ آزمون آنها نزدیک است ( کمتر از ۲ ماه). و یا افرادی که در زمان مراجعه به ما، با پر بودن ظرفیت دوره­ ها مواجه می­شوند و انتظار برای شرکت در دوره­ های بعدی موجب از دست رفتن زمان آنها می­ شود.

  در طی این دوره، آیلتس سمپلز ویدیوی ضبط شده دوره­ های قبل به مدل ۴۲ روز در اختیار آنها قرار می­دهد. علاوه بر این، تمامی جزوات و تمام متریال های آموزشی اساتید دوره ­های انتخابی نیز در اختیار آنها قرار می­گیرد. وجه تمایز دوره ­های آفلاین آیلتس سمپلز و دیگر “پکیج ها”، پشتیبانی داوطلب آزمون از سوی اساتید است. بدین صورت که داوطلبین در دوره آفلاین رایتینگ، تمرینات و رایتینگ ­های خود را ارسال و فیدبک کامل استاد و تصحیحات لازم را از نگاه هر ۴ معیار آزمون را دریافت می­کنند. تعداد تمرینات ارسالی و قابل تصحیح مشابه دوره­ های حضوری و آنلاین است.

  در دوره اسپیکینیگ آفلاین نیز، علاوه بر دسترسی به ویدیو و جزوات و فایل­ های صوتی استاد، داوطلب محترم تعداد ۵۰ سوال از سه پارت آزمون را از استاد به عنوان تکلیف دریافت نموده، پاسخ را به صورت پیام صوتی ارسال و از استاد مربوطه فیدبک و تصحیحات و پیشنهادات مربوط به عبارات طبیعی ­تر و جایگزین دریافت می­ نماید.

  لازم به ذکر است که در حال حاضر، تنها سه دوره رایتینگ، اسپیکینگ ، ریدینگ و لیسنینگ  بصورت آفلاین قابل ارائه است و دیگر دوره ها فقط بصورت آنلاین یا حضوری ارائه می گردند.

جزییاتدوره

دسترسی به محتوای دوره ها (لینک کلاس)

دسترسی به جزوات و تمام متریال دوره ها

+

تصحیح و ارائه فیدبک توسط استاد برای ویس­ های ارسالی از سوی داوطلب (تقریباً 50 فایل صوتی)، همانند دوره­های آنلاین و حضوری برای هر سه پارت آزمون

SPEAKING

دسترسی به محتوای دوره­ها (لینک کلاس)

دسترسی به جزوات و تمام متریال دوره ها

+

تصحیح و ارائه فیدبک کامل برای رایتینگهای نوشته شده همانند دوره­های حضوری و آنلاین

WRITING

دسترسی به محتوای دوره ها (لینک کلاس)

دسترسی به جزوات و تمام متریال دوره ها

READING - LISTENING

تماس با ما

 • تهران، خیابان بهشتی(عباس‌آباد)، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی‌نیا، پلاک ۹ طبقه سوم
 • ۰۹۳۷۱۱۲۱۰۶۵ (تماس در واتساپ یا تلگرام)
 • info@ieltssample.com

Design © Mizbannet Team. All rights reserved