فلوچارت آموزشی آیلتس سمپلز

زبان‌آموزان گرامی؛ لطفاً پس از ثبت نام در دوره ها حتما به ادمین در تلگرام خبر دهید. (۰۹۳۷۱۱۲۱۰۶۵)

کد دورهورکشاپمدت زمان (ساعت)روزهای برگزاریساعت برگزاریشروع دورهپایان دورهظرفیت باقیماندهشهریه (تومان)وضعیت
S-52Speaking 124یکشنبه17-214 مهر16 آبان21.500.000

در حال برگزاری

ثبت نام
S-53Speaking 124پنجشنبه17-2129 مهر11 آذر1.500.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
S-54Speaking 216دوشنبه
جمعه
20-2219 مهر14 آبان1.000.000

در حال برگزاری

ثبت نام
S-55Speaking 124جمعه10.30 - 14.307 آبان19 آذر41.500.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
W-49Writing24سه شنبه17-2120 مهر25 آبان1.500.000

در حال برگزاری

ثبت نام
W-50Writing 24پنجشنبه15-196 آبان11 آذر1.500.000

ظرفیت تکمیل

ثبت نام
W-51Writing24سه شنبه17-219 آذر14 دی1.500.000

ظرفیت تکمیل

ثبت نام
W-52Writing24پنجشنبه15-1925 آذر30 دی71.500.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
SA-02Speaking Analysis40 روز--مهرمهر4850.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
SW-11Sentence Writing16یکشنبه
سه شنبه
18-209 شهریور4 مهر950.000

اتمام دوره

ثبت نام
SW-12Sentence Writing16یکشنبه
سه شنبه
18-2011 مهر4 آبان5950.000

در حال برگزاری

ثبت نام
RL-25Reading Listening26پنجشنبه15-1925 شهریور6 آبان1.500.000

در حال برگزاری

ثبت نام
RL-26Reading Listening 24دوشنبه17-213 آبان15 آذر41.500.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
FB-07Foundation 230شنبه
چهارشنبه
18-2121 مهر29 آبان1.100.000

در حال برگزاری

ثبت نام
FA-08Foundation 130یکشنبه
سه شنبه
18-2111 آبان14 آذر1.100.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام

تماس با ما

  • تهران، خیابان بهشتی(عباس‌آباد)، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی‌نیا، پلاک ۹ طبقه سوم
  • ۰۹۳۷۱۱۲۱۰۶۵ (تماس در واتساپ یا تلگرام)
  • info@ieltssample.com

Design © Mizbannet Team. All rights reserved